Jak zwalczać wiosną chwasty jednoliścienne?

Rośliny, które szkodzą zbożom sianym późną jesienią, dzielą się na dwie podstawowe grupy: chwasty jednoliścienne i dwuliścienne.

Istnieją również inne rodzaje tego typu szkodników, jednak są one mniej popularne. Najlepszym rodzajem oprysku, który najskuteczniej zwalcza chwasty jednoliścienne, takie jak wyczyniec polny, owies głuchy czy miotła zbożowa, są graminicydy. Obecnie producenci rolni stosują w tym celu głównie trzy substancje należące do tej grupy. Są to: fenoksaprop-p-etylu, tralkoksydym i pinoksaden. Poza samymi środkami chemicznymi niezwykle istotny jest także termin przeprowadzenia zabiegu. Jesienne opryski nie zawsze są skuteczne, dlatego też warto kontynuować zwalczanie chwastów w zbożach ozimych wiosną. Ważne jest to, aby zrobić to jak najszybciej. Rośliny są wrażliwe na działanie oprysków we wczesnej fazie wzrostu. Im bardziej są rozwinięte, tym mniejsze szanse na pozbycie się ich z upraw.

difenokonazolu w zbozach8

Jak zwalczyć chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych?

Walka z drugą grupą chwastów – roślinami dwuliściennymi – wymaga zastosowania nieco innych środków. Ponownie najskuteczniejsze będą herbicydy, jednak należące do innych grup niż te stosowane w przypadku np. miotły zbożowej. Zwalczanie chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych wiosną jest najbardziej efektywne, gdy rolnicy decydują się na zastosowanie regulatorów wzrostu. Do takich środków należą m.in. mekoprop, dikamba czy fluoroksypyr. Mogą być one stosowane przez dość długi czas. Rozpylanie większości z nich powinno zostać przeprowadzone w fazie krzewienia, a niektóre można rozprowadzać na polach również później. Większe wyzwanie stanowi walka z oboma grupami chwastów jednocześnie. Wymaga to odpowiedniego mieszania oprysków, a także wybrania terminu, w którym oba rodzaje roślin będą w odpowiedniej fazie rozwoju. Więcej na temat walki z chwastami na uprawach znajdziesz pod odnośnikiem zwalczanie chwastów w zbożach ozimych wiosną

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Why ask?